تغییر در هیات مدیره پتروشیمی مروارید

تغییر در هیات مدیره پتروشیمی مروارید

تاریخ سازی پتروشیمی تخت جمشید در تولید و فروش

تاریخ سازی پتروشیمی تخت جمشید در تولید و فروش

ثبت رکوردهای جدید تولید و فروش در پتروشیمی شازند 

ثبت رکوردهای جدید تولید و فروش در پتروشیمی شازند 

مدیرعامل تاپیکو استعفا داد

مدیرعامل تاپیکو استعفا داد

تلاش های شبانه روزی هلدینگ خلیج فارس برای خاموش کردن فلرهای غرب کارون

تلاش های شبانه روزی هلدینگ خلیج فارس برای خاموش کردن فلرهای غرب کارون

رکورد تولید و فروش شش ماهه ادوار شرکت پلیمر آریاساسول زده شد +فیلم

رکورد تولید و فروش شش ماهه ادوار شرکت پلیمر آریاساسول زده شد +فیلم

با تکمیل خط جدید خوراک گاز، ظرفیت تولید به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید + فیلم

با تکمیل خط جدید خوراک گاز، ظرفیت تولید به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید + فیلم

تعامل سازنده با سهامداران و مسولین استان بوشهر برای انجام کارهای بزرگ

تعامل سازنده با سهامداران و مسولین استان بوشهر برای انجام کارهای بزرگ

معارفه مدیر عامل جدید بدر شرق و مخازن سبز عسلویه 

معارفه مدیر عامل جدید بدر شرق و مخازن سبز عسلویه 

رونق و توسعه بدون حضور جدی در بازار جهانی محال است

رونق و توسعه بدون حضور جدی در بازار جهانی محال است

تصمیم های هیجانی توسعه کشور را به رویایی محال تبدیل کرده است

تصمیم های هیجانی توسعه کشور را به رویایی محال تبدیل کرده است

آیا میدان گازی آرش پایان ماه عسل ایران و عربستان خواهد بود؟!

آیا میدان گازی آرش پایان ماه عسل ایران و عربستان خواهد بود؟!