اصرار بر تقابل با دنیا باعث شده ۳۰درصد از فروش نفت ایران به جیب خارجی ها برود

اصرار بر تقابل با دنیا باعث شده ۳۰درصد از فروش نفت ایران به جیب خارجی ها برود

كارنامه مردود اوجي در بهبود معيشت كاركنان نفت

كارنامه مردود اوجي در بهبود معيشت كاركنان نفت

پروژه های پی وی سی در کشور رقیب پتروشیمی اروند نیستند

پروژه های پی وی سی در کشور رقیب پتروشیمی اروند نیستند

عبرت پتروشیمی های مارون، جم و بوشهر برای شما کافی نیست؟!

عبرت پتروشیمی های مارون، جم و بوشهر برای شما کافی نیست؟!

برق مصرف كنيد و تخفيف بگيريد!

برق مصرف كنيد و تخفيف بگيريد!

اتانول سنتزی بیشترین بازدهی سود را در طرحهای زنجیره ارزش متانول دارد

اتانول سنتزی بیشترین بازدهی سود را در طرحهای زنجیره ارزش متانول دارد

روزی هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانیان به جیب چینی ها می رود

روزی هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانیان به جیب چینی ها می رود

اجرای طرحهای زنجیره ارزش فتالیک انیدرید و فنول استون در پتروشیمی اصفهان

اجرای طرحهای زنجیره ارزش فتالیک انیدرید و فنول استون در پتروشیمی اصفهان

با ارزان فروشی نفت نمی‌توانیم از بحران فعلی خارج شویم

با ارزان فروشی نفت نمی‌توانیم از بحران فعلی خارج شویم

جابجایی رکوردهای ادوار سود و فروش در پتروشیمی جم پیلن

جابجایی رکوردهای ادوار سود و فروش در پتروشیمی جم پیلن

وقتی مثلث خطر کاهش سود در پتروشیمی تندگویان روشن می شود

وقتی مثلث خطر کاهش سود در پتروشیمی تندگویان روشن می شود

اقدام عجیب معاون حقوقی شرکت ملی نفت در رد نامه وزیر نفت!

اقدام عجیب معاون حقوقی شرکت ملی نفت در رد نامه وزیر نفت!

 هیچ انتصابی در صندوق بازنشستگی نفت و اهداف صورت نگرفته است

 هیچ انتصابی در صندوق بازنشستگی نفت و اهداف صورت نگرفته است

بانک پاسارگاد در بلک لیست وزارت نفت قرار گرفت

بانک پاسارگاد در بلک لیست وزارت نفت قرار گرفت

کدام پتروشیمی های اتیلنی در سال گذشته بهترین عملکرد را داشته اند؟

کدام پتروشیمی های اتیلنی در سال گذشته بهترین عملکرد را داشته اند؟