نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 خرداد 1402 ساعت 9:45 https://www.naftema.com/video/155384/بازدید-سخنگوی-دولت-غرفه-شرکت-تجهیزات-صنایع-نفت-نمایشگاه-تهران-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : بازدید سخنگوی دولت از غرفه شرکت تجهیزات صنایع نفت در نمایشگاه نفت تهران+فیلم -------------------------------------------------- علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از غرفه شرکت صنایع تجهیزات نفت در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران بازدید کرد و از نزدیک با دستاوردهای این شرکت در بومی سازی تجهیزات و قطعات صنعت نفت آشنا شد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در این بازدید مدیران شرکتهای تابعه "تجهیزات صنایع نفت" مسائل و چالشهای کاری خود را مطرح کردند و جهرمی نیز قول مساعد در طرح و حل آنها را داد. یک از درخواستهای مدیران تجهیزات صنایع نفت بحث گواهی API و رقابت آنها با شرکتهای خارجی در پروژه های بین المللی بود. این مدیران پیشنهاد ساخت پالایشگاه با تجهیزات تماما ایرانی در خارج از کشور را با هدف صدور دانش فنی و مهندسی و ارزآوری مطرح کردند.