پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2018, naftema.com All rights reserved.15 رتبه تاسف بار تهران در بین شهرهای دنیا!http://www.naftema.ir/news/82619/رتبه-تاسف-بار-تهران-در-بین-شهرهای-دنیا-فراتر از نفتTue, 20 Mar 2018 12:28:43 GMTافزلیش ۲۰ درصدی دستمزد ۹۷http://www.naftema.ir/news/82618/افزلیش-۲۰-درصدی-دستمزد-۹۷فراتر از نفتTue, 20 Mar 2018 12:18:23 GMTنفت ارزان شدhttp://www.naftema.ir/news/82617/نفت-ارزان-شدبین الملل و دیپلماسی انرژیTue, 20 Mar 2018 12:16:19 GMTایست سقوط طلاhttp://www.naftema.ir/news/82616/ایست-سقوط-طلافراتر از نفتTue, 20 Mar 2018 12:10:14 GMTافزایش تلاشها برای عضویت آذربایجان در اوپکhttp://www.naftema.ir/news/82615/افزایش-تلاشها-برای-عضویت-آذربایجان-در-اوپکبین الملل و دیپلماسی انرژیTue, 20 Mar 2018 12:05:16 GMTمصدق؛ اسطوره ملی‌گرایی یا دولتی‌سازیhttp://www.naftema.ir/news/82614/مصدق؛-اسطوره-ملی‌گرایی-یا-دولتی‌سازینفت و گازMon, 19 Mar 2018 13:59:41 GMTروند کیفی بنزین روز به روز بهبود یافتهhttp://www.naftema.ir/news/82613/روند-کیفی-بنزین-روز-به-روز-بهبود-یافتهپالایش و پتروشیمیMon, 19 Mar 2018 13:15:58 GMTپیام نوروزی بیژن زنگنه وزیر نفتhttp://www.naftema.ir/news/82612/پیام-نوروزی-بیژن-زنگنه-وزیر-نفتنفت و گازMon, 19 Mar 2018 11:38:50 GMTتصویری/آیین امضای قرارداد توسعه میدان‌های سپهر و جفیرhttp://www.naftema.ir/news/82611/تصویری-آیین-امضای-قرارداد-توسعه-میدان‌های-سپهر-و-جفیرگزارش تصویریMon, 19 Mar 2018 11:32:06 GMTحاتمی: موفق شدیم به رکورد تولید از میدان‌های مشترک نفتی دست یابیمhttp://www.naftema.ir/news/82610/حاتمی-موفق-شدیم-به-رکورد-تولید-از-میدان‌های-مشترک-نفتی-دست-یابیمنفت و گازMon, 19 Mar 2018 11:17:46 GMTراه اندازی فاز دوم ستاره خلیج فارس با یک رکورد بی سابقهhttp://www.naftema.ir/news/82609/راه-اندازی-فاز-دوم-ستاره-خلیج-فارس-با-یک-رکورد-بی-سابقهپالایش و پتروشیمیSun, 18 Mar 2018 15:26:01 GMTرییس جمهور: ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزینhttp://www.naftema.ir/news/82608/رییس-جمهور-ورود-ایران-به-باشگاه-صادرکنندگان-بنزیننفت و گازSun, 18 Mar 2018 14:19:58 GMTربیعی: توقع کارگران در افزایش دستمزد بر حق استhttp://www.naftema.ir/news/82607/ربیعی-توقع-کارگران-در-افزایش-دستمزد-بر-حق-استنفت و گازSun, 18 Mar 2018 14:09:04 GMTمعیشت مردم از اولویت های دولت در سال ۹۷ استhttp://www.naftema.ir/news/82606/معیشت-مردم-از-اولویت-های-دولت-در-سال-۹۷-استفراتر از نفتSun, 18 Mar 2018 14:01:59 GMTدیپلماسی انرژی؛ ابزار پیشبرد امنیت و منافع ملیhttp://www.naftema.ir/news/82605/دیپلماسی-انرژی؛-ابزار-پیشبرد-امنیت-و-منافع-ملینفت و گازSun, 18 Mar 2018 12:28:31 GMT