پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2019, naftema.com All rights reserved.15 چرا سفرهای استانی جهانگیری متوقف شد؟http://www.naftema.ir/news/114530/چرا-سفرهای-استانی-جهانگیری-متوقف-شد؟فراتر از نفتThu, 25 Apr 2019 11:22:26 GMTاخلال در نظام اقتصادی در پرونده پتروشیمی صورت نگرفته استhttp://www.naftema.ir/news/114529/اخلال-در-نظام-اقتصادی-در-پرونده-پتروشیمی-صورت-نگرفته-استپالایش و پتروشیمیThu, 25 Apr 2019 11:17:19 GMTرسیدگی واقعی به پرونده نیاز به کار کارشناسی تخصصی داردhttp://www.naftema.ir/news/114528/رسیدگی-واقعی-به-پرونده-نیاز-به-کار-کارشناسی-تخصصی-داردپالایش و پتروشیمیThu, 25 Apr 2019 11:13:57 GMTرهبر کره شمالی با پوتین دیدار کردhttp://www.naftema.ir/news/114527/رهبر-کره-شمالی-با-پوتین-دیدار-کردفراتر از نفتThu, 25 Apr 2019 09:26:46 GMTورود سامانه‌های بارشی تا خرداد ادامه داردhttp://www.naftema.ir/news/114526/ورود-سامانه‌های-بارشی-تا-خرداد-ادامه-داردفراتر از نفتThu, 25 Apr 2019 09:24:47 GMTعراق واردات گاز از ایران را ادامه می دهدhttp://www.naftema.ir/news/114525/عراق-واردات-گاز-از-ایران-را-ادامه-می-دهدبین الملل و دیپلماسی انرژیThu, 25 Apr 2019 07:59:30 GMTصفحه اول روزنامه های امروز http://www.naftema.ir/news/114524/صفحه-اول-روزنامه-های-امروزفراتر از نفتThu, 25 Apr 2019 07:34:39 GMTانتظار کار کارشناسی تخصصی را از دادگاه پرونده پتروشیمی داریمhttp://www.naftema.ir/news/114523/انتظار-کار-کارشناسی-تخصصی-را-از-دادگاه-پرونده-پتروشیمی-داریمپالایش و پتروشیمیWed, 24 Apr 2019 18:09:00 GMTاختصاص هزینه های جشن روز کارگر پتروشیمی مروارید به هموطنان سیل زدهhttp://www.naftema.ir/news/114522/اختصاص-هزینه-های-جشن-روز-کارگر-پتروشیمی-مروارید-به-هموطنان-سیل-زدهپالایش و پتروشیمیWed, 24 Apr 2019 15:54:29 GMTسهام بانک صادرات رشد قابل توجهی خواهد داشتhttp://www.naftema.ir/news/114521/سهام-بانک-صادرات-رشد-قابل-توجهی-خواهد-داشتفراتر از نفتWed, 24 Apr 2019 14:42:00 GMTمذاکرات همکاری سه جانبه انرژی ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه در استانبولhttp://www.naftema.ir/news/114520/مذاکرات-همکاری-سه-جانبه-انرژی-ترکمنستان،-آذربایجان-و-ترکیه-در-استانبولبین الملل و دیپلماسی انرژیWed, 24 Apr 2019 13:29:57 GMT هر قدر اراده کنیم نفت را صادر می‌کنیمhttp://www.naftema.ir/news/114519/هر-قدر-اراده-کنیم-نفت-را-صادر-می‌کنیمنفت و گازWed, 24 Apr 2019 13:28:07 GMTافزایش ۹۱۹ واحدی شاخص بورس http://www.naftema.ir/news/114518/افزایش-۹۱۹-واحدی-شاخص-بورسفراتر از نفتWed, 24 Apr 2019 13:21:58 GMTازسرگیری واردات نفت سینوپک از آمریکا http://www.naftema.ir/news/114517/ازسرگیری-واردات-نفت-سینوپک-از-آمریکابین الملل و دیپلماسی انرژیWed, 24 Apr 2019 13:12:24 GMTمراقب دستان اختاپوسی دلالان نفتی باشیدhttp://www.naftema.ir/news/114516/مراقب-دستان-اختاپوسی-دلالان-نفتی-باشیدنفت و گازWed, 24 Apr 2019 13:09:28 GMT