پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2018, naftema.com All rights reserved.15 تاوان نفتی عربستان سعودیhttp://www.naftema.ir/news/90597/تاوان-نفتی-عربستان-سعودینفت و گازSat, 21 Jul 2018 08:13:01 GMTشرکت پارس جهد واحد نمونه استان مرکزی شدhttp://www.naftema.ir/news/90596/شرکت-پارس-جهد-واحد-نمونه-استان-مرکزی-شدفراتر از نفتSat, 21 Jul 2018 08:07:38 GMTصفحه اول روزنامه های امروز http://www.naftema.ir/news/90595/صفحه-اول-روزنامه-های-امروزفراتر از نفتSat, 21 Jul 2018 07:49:05 GMTبرگزاری آزمون استخدامی پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس http://www.naftema.ir/news/90594/برگزاری-آزمون-استخدامی-پالایش-گاز-بیدبلند-خلیج-فارسنفت و گازFri, 20 Jul 2018 11:45:44 GMTهیات کره جنوبی به آمریکا سفر کردhttp://www.naftema.ir/news/90593/هیات-کره-جنوبی-به-آمریکا-سفر-کردنفت و گازFri, 20 Jul 2018 11:30:30 GMTصادرات گاز به عمان متوقف نشده استhttp://www.naftema.ir/news/90592/صادرات-گاز-به-عمان-متوقف-نشده-استنفت و گازFri, 20 Jul 2018 11:23:58 GMTرشد تولید غیراوپک آهسته خواهد شد http://www.naftema.ir/news/90591/رشد-تولید-غیراوپک-آهسته-خواهد-شدنفت و گازFri, 20 Jul 2018 11:22:35 GMTمیزان آب بدون درآمد در کشورhttp://www.naftema.ir/news/90590/میزان-آب-بدون-درآمد-در-کشورفراتر از نفتFri, 20 Jul 2018 11:20:51 GMTبرندگان تحریم نفتی ایرانhttp://www.naftema.ir/news/90589/برندگان-تحریم-نفتی-ایراننفت و گازFri, 20 Jul 2018 11:18:59 GMTدرخواست نفتی آلمان از هند http://www.naftema.ir/news/90588/درخواست-نفتی-آلمان-از-هندنفت و گازFri, 20 Jul 2018 11:15:09 GMT درمان رایگان گاومیش‌های سوخته در هورالعظیمhttp://www.naftema.ir/news/90587/درمان-رایگان-گاومیش‌های-سوخته-در-هورالعظیمفراتر از نفتThu, 19 Jul 2018 10:49:13 GMTگرانترین و ارزانترین شهر‌های جهان http://www.naftema.ir/news/90586/گرانترین-و-ارزانترین-شهر‌های-جهانفراتر از نفتThu, 19 Jul 2018 10:47:41 GMTیمن آرامکو را هدف قرار دادhttp://www.naftema.ir/news/90585/یمن-آرامکو-را-هدف-قرار-دادبین الملل و دیپلماسی انرژیThu, 19 Jul 2018 08:14:27 GMTصفحه اول روزنامه های امروز http://www.naftema.ir/news/90584/صفحه-اول-روزنامه-های-امروزفراتر از نفتThu, 19 Jul 2018 08:11:38 GMTمکانیزم اروپایی برای دریافت آسانتر پول نفت ایران در قالب یورو و پوندhttp://www.naftema.ir/news/90583/مکانیزم-اروپایی-برای-دریافت-آسانتر-پول-نفت-ایران-در-قالب-یورو-و-پوندنفت و گازWed, 18 Jul 2018 16:56:11 GMT