پایگاه خبری نفت ماhttp://naftema.com/پایگاه خبری نفت ماfa(c) 2017, naftema.com All rights reserved.15 احتمال جایگزین شدن چینی ها بجای توتال در فاز ۱۱پارس جنوبیhttp://www.naftema.ir/news/76776/احتمال-جایگزین-شدن-چینی-ها-بجای-توتال-در-فاز-۱۱پارس-جنوبیبین الملل و دیپلماسی انرژیFri, 15 Dec 2017 16:00:24 GMTاما و اگرهای فروش هواپیمای بویینگ به ایران http://www.naftema.ir/news/76775/اما-و-اگرهای-فروش-هواپیمای-بویینگ-به-ایرانفراتر از نفتFri, 15 Dec 2017 15:51:34 GMTمشارکت گازپروم در مایع سازی گاز در ایرانhttp://www.naftema.ir/news/76774/مشارکت-گازپروم-در-مایع-سازی-گاز-در-ایرانبین الملل و دیپلماسی انرژیFri, 15 Dec 2017 15:47:47 GMTمصوبه‌ای برای افزایش قیمت سوخت وجود نداردhttp://www.naftema.ir/news/76773/مصوبه‌ای-برای-افزایش-قیمت-سوخت-وجود-نداردپالایش و پتروشیمیFri, 15 Dec 2017 09:47:57 GMTسهام اروپا و یورو افت کردhttp://www.naftema.ir/news/76772/سهام-اروپا-و-یورو-افت-کردفراتر از نفتFri, 15 Dec 2017 09:42:01 GMTارائه مطالعه فنی شرکت های خارجی برای مناقصه آزادگانhttp://www.naftema.ir/news/76771/ارائه-مطالعه-فنی-شرکت-های-خارجی-برای-مناقصه-آزادگاننفت و گازFri, 15 Dec 2017 09:39:14 GMT ایران تا ۱۰۰ سال دیگر نفت دارد http://www.naftema.ir/news/76770/ایران-تا-۱۰۰-سال-دیگر-نفت-داردنفت و گازFri, 15 Dec 2017 09:36:38 GMTورود سامانه جدید بارشی به کشورhttp://www.naftema.ir/news/76769/ورود-سامانه-جدید-بارشی-به-کشورفراتر از نفتFri, 15 Dec 2017 09:34:45 GMTبرای مملکتم تا پای جان ایستاده امhttp://www.naftema.ir/news/76768/برای-مملکتم-تا-پای-جان-ایستاده-امنفت و گازThu, 14 Dec 2017 17:04:21 GMTایرانول موفق به تولید روغن کشتی در کشور شدhttp://www.naftema.ir/news/76767/ایرانول-موفق-به-تولید-روغن-کشتی-در-کشور-شدپالایش و پتروشیمیThu, 14 Dec 2017 16:57:28 GMTبخش خصوصی گاز را به چابهار و سواحل مکران می‌رساندhttp://www.naftema.ir/news/76766/بخش-خصوصی-گاز-را-به-چابهار-و-سواحل-مکران-می‌رساندنفت و گازThu, 14 Dec 2017 15:17:48 GMTمصر در تولید گاز طبیعی خودکفا می شودhttp://www.naftema.ir/news/76765/مصر-در-تولید-گاز-طبیعی-خودکفا-می-شودنفت و گازThu, 14 Dec 2017 15:10:56 GMTتصمیم جدید توتال برای میدان دریای شمالhttp://www.naftema.ir/news/76764/تصمیم-جدید-توتال-برای-میدان-دریای-شمالبین الملل و دیپلماسی انرژیThu, 14 Dec 2017 10:57:45 GMTجاده چالوس فردا یک‌طرفه می‌شودhttp://www.naftema.ir/news/76763/جاده-چالوس-فردا-یک‌طرفه-می‌شودفراتر از نفتThu, 14 Dec 2017 10:25:15 GMTپنج عامل تاثیرگذار بر قیمت‌های نفتhttp://www.naftema.ir/news/76762/پنج-عامل-تاثیرگذار-بر-قیمت‌های-نفتنفت و گازThu, 14 Dec 2017 10:13:49 GMT